Sammenlåsende flis produkttype

Se produktutvalget nedenfor.

Teksturert overflate – Duehale

Rutete
Gulvbelegg

Piggkledd

utmerke
(skjult deltakelse)

Ramper og
Kantkant

Urban Tile
Samling

Design fliser
Samling